Functioneel Beheer zit in een schizofrene werkelijkheid

Meer en meer zie ik organisaties worstelen met de vraag of Functioneel Beheer teams business-minded horen te zijn of meer tot hun recht komen als ze verweven worden met en denken vanuit ICT. Pleidooien genoeg om vanuit beide werelden in het werk te staan of juist niet. Functioneel Beheerders worden in ongewenste spagaten gemanoeuvreerd en voorzien van vele petten die niet passen. Laat ze vooral ITIL-procesen als Incident- en Problem Management uitvoeren en/of applicatieve beheertaken doen, en de “schizofrene” Functioneel Beheerder is geboren.

Er openbaart zich een “verstoorde” werkelijkheid hetgeen al begint met bepaalde zienswijzes en keuzes in selectie- en aanname-beleid en opbouw van functiehuizen binnen organisaties. Veelal wordt i.p.v. affiniteit met…. inhoudelijke kennis gevraagd van een hele set applicaties. Maar ook van zaken als SQL, Oracle, XML, Service Oriented Architecture (SOA), VoIP, HTML, Windows 7 etc.

Een onduidelijke en overvraagde taakstelling is hét gevolg waardoor Functioneel Beheer wordt geconfronteerd met oneigenlijke werkzaamheden, “brandjes” blussen en het aandragen van (ICT-) oplossingen die de business niet vraagt. Het gevaar speelbal te worden van ICT ligt op de loer.

De business ervaart een vage en overvraagde taakstelling waarbij het de vraag is in hoeverre en hoe effectief het spel met de business wordt gespeeld. Functioneel Beheer is er namelijk namens en voor de business… Het handelen naar deze meerwaarde maakt organisaties pas echt succesvol en wendbaar.

Herkennen jullie deze verstoorde werkelijkheid vanuit de eigen praktijk, dan lees ik graag de reacties.

en antwoord aan “Functioneel Beheer zit in een schizofrene werkelijkheid”

  1. Helemaal mee eens. Helaas is er in de markt slechts 1 smaak te krijgen: BiSL, en dat schiet duidelijk tekort om alles op te lossen. BiSL heeft grote waarde en heeft al veel bijgedragen aan het beter zichtbaar worden vande problematiek, maar voor de oplossing van het probleem hierboven moet er meer gebeuren.
    Ik ben de komende tijd betrokken bij een initiatief m daar concreet iets in te doen. Wie mee wil denken en praten is zeer welkom.
    Op 4 september organiseer ik een feedbacksessie voor een nieuwe training over het inrichten en besturen van functioneel beheer, zie http://bit.ly/introFSM
    Op 16 oktober vindt een Pizaasessie Functioneel Beheer plaats in het stadhuis te Zwolle, waarin ik de TBV van FB op de korrel neem. Zie http://bit.ly/pizzaFBhr
    Zo ontstaat er in ieder geval keus in het vakgebied, en hulpmiddelen, en dat zou moeten bijdragen aan het oplossen van deze problematiek.