Succes van BiSL Next versus BiSL

BiSL en BiSL Next zijn frameworks voor functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL is gepubliceerd in 2005 en BiSL Next in 2017. BiSL Next is gebracht als de opvolger van BiSL. Inmiddels is BiSL Next al meerdere jaren beschikbaar. Wat maakt het dat het nieuwere framework minder succesvol is (tot en met heden) dan de voorganger? […]

Lees meer
vandeel

Waarom een jaarplan functioneel beheer?

Om de volgende redenen is wat te zeggen voor het gebruik van een functioneel beheer jaarplan: Inzicht: Het uitwerken van een functioneel beheer jaarplan “dwingt” je om goed na te denken over de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening waar je als functioneel beheerder actief bent. Het gebruik van een checklist en of template is […]

Lees meer

Hoe herkennen we een succesvol Functioneel Beheer team?

Iedereen is het erover eens dat een goed functionerend Functioneel Beheer team essentieel is om van toegevoegde waarde te zijn naar de business en een goede sparring partner te zijn van diverse stakeholders. Een Functioneel Beheerteam heeft de zorg om verzoeken van de business gecontroleerd binnen tijdslijnen en in samenwerking met diverse afdelingen en ICT […]

Lees meer

Agile Functioneel Beheer

Hoe zijn Agile principes toepasbaar binnen Functioneel Beheer? Welke verbeteringen zijn hiermee te behalen? De Agile aanpak kent zijn toepassing binnen systeemontwikkeling en heeft de laatste jaren veel populariteit gekregen. Via de iteratieve en incrementele aanpak worden frequent tussenresultaten opgeleverd en gereviewed met business vertegenwoordigers. Hierop vindt in afstemming met de business continu bijsturing plaats […]

Lees meer
10gebodenfunctioneelbeheer

De “10 geboden” voor functioneel beheer

De tien geboden voor functioneel beheer zijn algemene basisprincipes die geschreven zijn met de inzichten vanuit best practices die zijn opgedaan bij diverse organisaties. Deze tien geboden komen neer op: 1. Ontzorg de business van ICT issues 2. Verkrijg, behoud en verstevig je positie 3. Houd leveranciers niet de hand boven het hoofd 4. Bewaak […]

Lees meer
Lean Functioneel Beheer

Na professionaliseren blijvend efficiënt en effectief houden

Het professionaliseren van functioneel beheer heeft als doel de efficiency en effectiviteit naar een hoger niveau te brengen. Daarna is het zaak het behaalde resultaat te blijven behouden en bij voorkeur te verbeteren waar mogelijk. Verbeteringen die geoorloofd mits dit ten aanzien van de opbrengsten/resultaten opweegt tegen de daarvoor benodigde inspanningen en middelen. Een aanpak […]

Lees meer
Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013

Functioneel Beheer ervaring en basisprincipes

Op 10 december 2013 is op de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer door Patrick Doomen en Wilbert Wijers een presentatie gegeven. Deze heeft de titel Uit het leven gegrepen … Functioneel Beheer ervaring en basisprincipes. Aan de hand van metaforen en voorbeelden uit de praktijk is verhelderd wat met basisprincipes is bedoeld. In het kort komt […]

Lees meer
Op een tweesprong

Functioneel Beheer zit in een schizofrene werkelijkheid

Meer en meer zie ik organisaties worstelen met de vraag of Functioneel Beheer teams business-minded horen te zijn of meer tot hun recht komen als ze verweven worden met en denken vanuit ICT. Pleidooien genoeg om vanuit beide werelden in het werk te staan of juist niet. Functioneel Beheerders worden in ongewenste spagaten gemanoeuvreerd en […]

Lees meer
Definitie Functioneel Beheer

De definitie van functioneel beheer

Als je gaat zoeken in literatuur en op internet wat de definitie is voor functioneel beheer dan tref je die aan in grote diversiteit. Bij deze definities is mij het volgende opgevallen: – dat op het internet dezelfde definities op verschillende websites gebruikt worden zonder bronvermelding (om die reden  hier helaas  dan ook geen bronvermelding) – […]

Lees meer
Branche- en pakketkennis

Een functioneel beheerder kan prima zonder branche- en pakketkennis

Veel organisaties zijn bij het aantrekken van Functioneel Beheer specialisten (intern/extern) op zoek naar de duizendpoot. Hierbij zijn branche- en (specifieke) pakketkennis veelal de belangrijkste vereisten. De softskills en de mens achter de Functioneel Beheerder lijken soms het onderspit te delven. Ik ben ervan overtuigd dat je bij “iedere” willekeurige organisatie (hoe groot/klein ook, profit/non-profit) […]

Lees meer