Begrippenlijst

Voor een juiste interpretatie van de begrippen die gebruikt worden in het vakgebied van functioneel beheer en informatiemanagement is deze begrippenlijst opgesteld. Deze lijst wordt verder uitgebreid met het schrijven van nieuwe berichten op deze weblog.

Begrip/definitie/afkorting: Toelichting:
BiSL Business Information Services Library, een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement.
Business Informatiemanagement Synoniem voor functioneel beheer en informatiemanagement
CMM Capability Maturity Model.
Functioneel Beheer Het vakgebied dat zich bezighoudt met het bewaken van de bedrijfskundige invalshoek van de informatievoorziening. Functionarissen houden zich bezig met de sturing van de informatievoorziening, het vormgeven een aanpassen ervan en het in stand houden en bewaken van de werking. Functioneel beheer is de intermediair tussen ICT en de gebruikersorganisatie en staat aan het roer wat betreft wat er gebeuren moet ten aanzien van de eigen informatievoorziening.
Informatiemanagement Richting geven en bewaken van de inhoud en vorm van de informatievoorziening voor de (middel)lange termijn. Ook het vormgeven van de organisatiestructuur om deze inhoud en vorm te realiseren is onderdeel van het informatiemanagement. Middelen om deze inhoud vorm te geven zijn informatiestrategie, informatiebeleid, informatieplan en automatiseringsplan.
Informatievoorziening Het geheel aan infrastructurele hulpmiddelen, applicaties, gegevensverzamelingen en organisatorische inrichtingen dat dient tot het aan gebruikers verstrekken van informatie.

Mist u een begrip, definitie of afkorting? Stuur ons deze toe met bijbehorende toelichting via het contactformulier. Na een positieve beoordeling wordt uw suggestie aan bovenstaande lijst toegevoegd.