Agile Functioneel Beheer

Agile Functioneel BeheerHoe zijn Agile principes toepasbaar binnen Functioneel Beheer? Welke verbeteringen zijn hiermee te behalen?

De Agile aanpak kent zijn toepassing binnen systeemontwikkeling en heeft de laatste jaren veel populariteit gekregen. Via de iteratieve en incrementele aanpak worden frequent tussenresultaten opgeleverd en gereviewed met business vertegenwoordigers. Hierop vindt in afstemming met de business continu bijsturing plaats op basis van prioritering en tussentijdse inzichten. Dit voorkomt teleurstelling m.b.t. de kwaliteit laat in het project. De Agile aanpak bevat echter ook aspecten die bruikbaar zijn voor het procesmatig werken binnen Functioneel Beheer.
Met het toepassen van de Agile aanpak binnen Functioneel Beheer verlopen processen proactiever en efficienter. Door een andere manier van communicatie behoren lange overleggen tot de verleden tijd. Verslaglegging en documentatie worden beperkt tot wat in essentie echt nodig is. Functioneel Beheer reageert sneller en effectiever op ontwikkelingen. En dat alles met een betere kwaliteit.

Kenmerken van Agile Functioneel Beheer:

 • Agile Functioneel Beheer
  • is Functioneel Beheer volgens een agile werkwijze. Dat wil zeggen dat doelstellingen via iteraties incrementeel zijn in te vullen;
  • is een transparante, controleerbare en in dynamische omgevingen toepasbare werkwijze;
  • streeft naar hogere productiviteit, kortere doorlooptijd en hogere klanttevredenheid enerzijds en meer werkplezier anderzijds;
  • is gericht op prioriteit naar waarde overeenkomstig de inzichten van de stakeholders;
  • is het streven naar toegevoegde waarde gegeven een periode en capaciteit;
  • is werken met zelforganiserende teams;
  • Agile Functioneel Beheerteam kent vaste rollen t.a.v. het agile werken;
  • past in omgevingen waar reeds agile gewerkt wordt;
  • is combineerbaar met andere methoden zoals BiSL, TMap, etc.

Vanuit Nine Squares worden diverse workshops verzorgd, o.a. over Agile Functioneel Beheer. Zie website www.ninesquares.eu voor meer informatie.

Geen mogelijkheid tot reageren.