Het belang van klantwaarde

KlantwaardeWaar is het business informatiemanagement om te doen? Ondermeer om klantwaarde. Klantwaarde betekent in deze context de toegevoegde waarde die functioneel beheer en informatiemanagement heeft voor de continuïteit voor de organisatie. In de praktijk is die toegevoegde waarde moeilijk duidelijk, laat staan hard te maken, terwijl die er toch is! Klantwaarde hoort transparant, zichtbaar en SMART te zijn. Veel organisaties blijven echter steken in het beschrijven van de doelstellingen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daar bij nodig zijn. Als je zegt van toegevoegde waarde te zijn,  dan moet je vertellen op welke punten je dat doet, daar naar handelen, dat aantonen en communiceren.

Geen mogelijkheid tot reageren.