Hoe herkennen we een succesvol Functioneel Beheer team?

Succesvol FB team
Iedereen is het erover eens dat een goed functionerend Functioneel Beheer team essentieel is om van toegevoegde waarde te zijn naar de business en een goede sparring partner te zijn van diverse stakeholders. Een Functioneel Beheerteam heeft de zorg om verzoeken van de business gecontroleerd binnen tijdslijnen en in samenwerking met diverse afdelingen en ICT teams uit te voeren. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en DevOps en Agile Scrum staan te dringen aan de voordeur of hebben zowaar al hun intrede gedaan. Beheersbare informatievoorziening wordt alleen maar belangrijker geacht voor een optimale bedrijfsvoering. Dit kan alleen worden gerealiseerd door een team dat staat als een huis en haar verantwoordelijkheid neemt. Een aantal belangrijke facetten speelt hierbij een essentiële rol.

Een artikel van Patrick Doomen.

Waaraan herkennen we nu zo een succesvol team?

  • Het heeft een goed leider, die niet met alle winden meewaait of iedereen naar de mond praat en die medewerkers in bescherming neemt zonder daarbij persoonlijke groei in de weg te staan. De leider beseft dat iedere medewerker waarde toevoegt aan het team. Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief optimale personele bezetting (synergetische mix) en motiveert medewerkers op inspirerende wijze. Is faciliterend bij het op orde hebben van certificeringen, hoewel dat geen doel op zich is.
  • Een team rekent af met te grote EGO’s, funest voor een succesvol team. Eenieder stelt het teambelang voorop en zet het persoonlijke belang opzij. Profileren is soms fijn, het komt de teamgeest veelal niet ten goede hoe goed bedoeld ook. Aan de andere kant hoeft het ook niet te bescheiden te zijn en zich altijd maar voor het karretje te laten spannen. Houding en gedrag bepalen de X-factor.
  • Een dergelijk team heeft geleerd om te gaan met leveranciers die nogal eens een grote broek aantrekken en denken dat ze de dienst uitmaken naar de business. Het team pakt haar rol als bruggenbouwer. De business satisfactie daarbij is hoog.
  • Maakt goede afspraken over communicatie naar haar stakeholders en is hierbij met name proactief en ontzorgend. Het doorziet het gebruik van middelen en media om de communicatie zo effectief mogelijk te laten verlopen en waakt voor overdaad.
  • Heeft een duidelijke visie waar het heen wilt en stelt zichzelf realistische doelen. Een mooi hulpmiddel daarbij is een Jaarplan Functioneel Beheer, dat met name van het team zelf is en niet is opgelegd vanuit hogerhand.
  • Een dergelijk team heeft duidelijke afspraken over de rollen en taken welke het vervult. Op operationeel niveau speelt meestal de waan van de dag, worden Functioneel Beheerders meegenomen in projecten en maken steeds meer leveranciers de keuze Agile te gaan werken. Op tactisch en strategisch niveau spelen andere zaken een rol die afdalen of niet. Dit veronderstelt een goede taakverduidelijking- en afbakening en ander termijn-handelen. Met een goed leider is de (operationele) gang van zaken gewaarborgd, kan de klantvraag worden opgepakt en loopt het niet achter op ontwikkelingen doordat het aangesloten is.
  • In een succesvol team bestaat een open cultuur waarin niet over de klant, maar met de klant wordt gesproken, waar collegialiteit de boventoon voert en elkaar feedback geven als tweede natuur ervaren wordt. Een team dat succes in haar aderen heeft slaat de handen ineen, zet de schouders eronder en heeft het niet achter de ellebogen. Het houdt oog voor elkaar, heeft een neus voor overzicht en houdt haar rug recht in complexe situaties.
  • Een succesvol Functioneel Beheer team is realistisch en zelfkritisch en beseft maar al te goed dat succes tijdelijk kan zijn, het behouden een lange adem vraagt en van buitenaf continu wordt beïnvloed. Dit vraagt toewijding, focus en uithoudingsvermogen.

Een ware utopie of herkennen jullie dit nu ook op weg naar succes?

Geen mogelijkheid tot reageren.