Mogelijke ergernissen

Laat ik beginnen door aan te geven dat de inhoud van dit artikel niet op alle functioneel beheer organisaties van toepassing is en dat het niet mijn bedoeling is om het functioneel beheer in een kwaad daglicht te plaatsen. In tegendeel!

In mijn praktijk ben ik bij diverse organisaties tegen ergernissen over functioneel beheer aangelopen. Deze ergernissen zijn divers van aard en kunnen gegrond of ongegrond zijn of gebaseerd zijn op  terechte of onterechte vooroordelen. Hoe dan ook, het functioneel beheer kan er last van hebben waardoor de organisatie er zelf ook last van heeft.

Hierbij mijn top 5 van ergernissen over functioneel beheer:

  1. Te reactief / te weinig proactief
  2. Traag in besluitvorming en afhandeling
  3. Oncontroleerbaar op resultaten
  4. Slechte communicatie en bereikbaarheid
  5. Neemt onvoldoende verantwoordelijkheid

Het is zaak je bewust te zijn van de ergernissen over het functioneel beheer in jouw omgeving. Zoek uit wat de oorzaken zijn en onderneem gerichte actie om misverstanden en hindernissen weg te nemen met het oog op betere resultaten.

Geen mogelijkheid tot reageren.