Waarom een jaarplan functioneel beheer?

Succesvol FB team
Om de volgende redenen is wat te zeggen voor het gebruik van een functioneel beheer jaarplan:

 1. Inzicht:
  Het uitwerken van een functioneel beheer jaarplan “dwingt” je om goed na te denken over de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening waar je als functioneel beheerder actief bent. Het gebruik van een checklist en of template is daarbij zeer zeker aan te bevelen. Bij de uitvoering van het jaarplan geeft het ook het inzicht over de uitvoering volgens plan verloopt of dat het afwijkt (sturing).
 2. Transparantie:
  Met een uitgewerkt functioneel beheer jaarplan kun is het uitgewerkt inzicht te delen met anderen zoals collega’s, leidinggevende, gebruikersorganisatie en eventueel ook de ICT-leveranciers. Die transparantie helpt je om als functioneel beheerder en in de afstemming over verwachtingen en resultaten.
 3. Communicatie:
  Met het inzicht en de transparantie van het een concept en definitief functioneel beheer jaarplan wordt het eenvoudiger en beter om afstemming te vinden met diverse stakeholders. Het jaarplan is beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld via mail en/of extranet/internet), te behandelen in overleggen (bijvoorbeeld via presentatie/bespreking). Het helpt je zo de input te krijgen om effectiever te worden en beter aan verwachtingen te voldoen.
 4. Flexibiliteit:
  De inhoud van het jaarplan geeft aan welke activiteiten met welk doel zijn uit te voeren met betrekking tot de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening. Als tijdens de uitvoering van het plan in relatie tot de omgeving (bijvoorbeeld door de business) andere prioriteiten gesteld worden, dan is daarop de consequentie te bepalen (waarop dat ten koste gaat) of waarom er extra capaciteit en/of middelen nodig zijn.

Het kost je met name de eerste keer wel wat tijd op het jaarplan op te stellen en uit te werken maar dan heb je er wel de nodige voordelen van!

Geen mogelijkheid tot reageren.